De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende huur gesloten door Verhuuropblaasfiguur.
Afwijking van de verhuurvoorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.

VERHUURVOORWAARDEN:

 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het gehuurde wordt toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.
 • Bij vermissing van goederen brengt Verhuuropblaasfiguur de nieuwprijs in rekening minus de overeengekomen huurkosten van betreffende order. Bij beschadiging, buiten normaal gebruik om, worden herstelkosten in rekening gebracht welke door Verhuuropblaasfiguur worden vastgesteld en daarmee bindend zijn.
 • Huurder dient zich bij afhalen of bezorgen van de goederen te kunnen legitimeren.
 • Huurder heeft de plicht bij gebruik van de goederen deze overeenkomstig de functie te gebruiken.
 • Huurder heeft de plicht de goederen met de grootst mogelijke zorg te behandelen.
 • Huurder kan Verhuuropblaasfiguur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, nadelen of persoonlijke ongevallen voortvloeiend uit het gebruik van de goederen.
 • De door Verhuuropblaasfiguur ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
 • Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes te worden geretourneerd.
 • Huurder dient de bijbehorende blower apart van de transporttas te vervoeren.
 • Huurder dient de rits en het klittenband aan de onderkant van het gehuurde te sluiten alvorens deze het inpakt voor retournering.
 • Huurder retourneert na afloop van de huurperiode het gehuurde op de afgesproken dag/tijdstip. Bij te laat terugbrengen berekent Verhuuropblaasfiguur de daghuur aan huurder door.
 • Bij het te vroeg terugbezorgen van het gehuurde dient de volledig afgesproken huurperiode door huurder te worden voldaan.
 • Huurder kan de huurtermijn nadien in overleg met Verhuuropblaasfiguur verlengen, maar dient echter rekening te houden dat dit niet altijd mogelijk is.
 • Huurder is niet toegestaan het gehuurde te verhuren aan derden.

BETALING

 • Betaling geschiedt in contanten, bij afhalen / aflevering van de goederen tenzij anders overeengekomen.
 • Prijzen zoals vermeld zijn inclusief 21% BTW.
 • Verhuuropblaasfiguur rekent geen borg over het gehuurde.
 • Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.